ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

COMARCAL-ART

Com explicar l’art als xiquets i xiquetes? Ens sembla important reivindicar l’educació artística com a motor per a activar la imaginació i la creativitat dels xiquets i xiquetes, que els permeta enriquir les seues formes d’expressió. L’art és un llenguatge mitjançant el qual es poden expressar i comunicar amb  tota la complexitat no tan sols de la realitat física, sinó també del món dels sentiments i de les emocions.

Ells i elles treballen mitjançant les emocions i és això mateix el que treballarem als projectes que anem fent, un viatge pel món de les emocions.

L’objectiu és explorar tècniques artístiques com a vies d’expressió i creació: dibuix, escultura i pintura i desenvolupament del pensament creatiu, divergent i crític per mitjà del sistema “Tinkering” (aprendre amb les mans).

Desitjarem, estimarem, riurem, gaudirem i tot, gràcies a l’art. Perquè l’art desperta sentiments, sensacions i emocions.

ACTIVITAT DESTINADA ALS CURSOS: Tota la Primària

ESCACS

Amb el joc dels escacs es potencien habilitats i destreses de pensament bàsiques en el desenvolupament cognitiu dels xiquets i de les xiquetes, com ara: motivació, atenció o memòria. És un complement eficient del procés d’ensenyament-aprenentatge i té com a objectius bàsics:

  • Potenciar l’aprenentatge de destreses i habilitats basades en la creativitat i el raonament lògic.
  • Fomentar l’agilitat per a la resolució de problemes.
  • Afavorir les relacions interpersonals i grupals.

ACTIVITAT DESTINADA ALS CURSOS: Tota la Primària

 

 

ARQUILECTURES

Des d’Arquilecturas acostem l’arquitectura als xiquets i les xiquetes a través del joc, estimulant la seua capacitat espacial i perceptiva, fomentant la creativitat i l’actitud proactiva cap a l’entorn que ens envolta i potenciant una visió crítica sobre els espais.

Donem a conèixer a l’alumnat altres models de ciutat i inculquem el respecte cap a altres cultures i altres maneres d’habitar.

L’activitat ajuda a identificar i desenvolupar la intel·ligència visual-espacial, afavoreix la destresa i el domini de la motricitat fina i l’elaboració de plans i projectes per a complir objectius.

ACTIVITAT DESTINADA ALS CURSOS: Tota la Primària

ROCK A LES AULES

Un taller centrat en la música del S. XXI, des d’un enfocament pragmàtic, que pretén donar a l’alumnat les competències necessàries perquè participen des de l’instrument, la creació, la producció i la interpretació individual i grupal.

Aspectes teòric-pràctics sobre l’instrument.  |  Aspectes teòric-pràctics sobre software musical.

Formació del combo (grup)  |  Iniciació a la improvisació.

Des del treball individual de l’alumne/a fins al treball grupal, assolint els coneixements de les eines tecnològiques d’enregistrament digital (Pro-Tools, Logic…) necessàries, per a desenvolupar les inquietuds artístiques relacionades amb la música. Bandes Sonores, podcast, producció de repertori propi, creació de música electrònica, enregistrament de repertori acústic, etc.

Es dotarà l’alumnat d’autonomia pròpia, per a poder desenvolupar un projecte creatiu des del punt zero, fins a la finalització.

Treballarem que l’alumnat integre el significat de crear juntament amb d’altres, trencar el gel de la primera audició amb públic, entre d’altres.

ACTIVITAT DESTINADA ALS CURSOS: 3r Cicle de Primària, 1r i 2n de Secundària

GRUP DE TEATRE

L’objectiu del Taller de Teatre és despertar les possibilitats d’expressió, seguretat personal, vocalització i la imaginació de l’alumnat, perquè se’n adonen que les seues accions serveixen per a comunicar-se amb els altres. Tot i això contribueix també a millorar la seua expressió oral i corporal, així com l’autoestima. Mitjançant jocs i exercicis teatrals aconseguiran una base tècnica per a poder desenvolupar-se amb més seguretat tant dalt d’un escenari com en el dia a dia.

Els i les artistes realitzaran una representació al segon trimestre i participaran en la gravació d’un videoclip al tercer trimestre.

ACTIVITAT DESTINADA ALS CURSOS: 2n i 3r Cicle de Primària.