OBERTA LA MATRÍCULA EN EDUCACIÓ INFANTIL 2 ANYS
INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA
Les famílies interessades a conéixer millor l'Escola i el Projecte Educatiu del Centre podeu vindre de visita! Concertem cita per ensenyar-vos i explicar-vos tot allò que necessiteu saber. Si n'esteu interessats o interessades cal que telefoneu al 96 123 19 33. Us esperem!!

Vols vore com és un dia a La Comarcal?

Estàs interessat o interessada en la matrícula? Pots contactar amb nosaltres

Nom i cognoms pare o mare (requerit)

Any de naixement del teu fill o filla (requerit)

Curs de matrícula (requerit)

E-mail de contacte (requerit)

Telèfons de contacte (requerit)

Observacions

Informació sobre NORMATIVA: [IMPORTANT: Aquesta normativa correspon a la matrícula per al curs 2017/2018. S’actualitzarà per al curs vinent quan Conselleria faça les pertinents publicacions]

1) Decret d’admissió Infantil, Primària i Secundària: http://www.dogv.gva.es/datos/2016/04/18/pdf/2016_2552.pdf

2) Ordre de regulació del procediment d’admissió en Infantil, Primària i Secundària: http://www.dogv.gva.es/datos/2016/04/21/pdf/2016_2652.pdf

3) Correcció d’errades de l’Ordre de regulació: http://www.dogv.gva.es/datos/2016/06/02/pdf/2016_3982.pdf

4) RESOLUCIÓ de 29 de març de 2017 per la qual s’estableixen el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat a Infantil, Primària i Secundària: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/30/pdf/2017_2664.pdf

ADVERTÈNCIA: “Actualitzat a data 31/03/2017. La normativa s’actualitzarà tal com Conselleria la vaja modificant”.