Vols vore com és un dia a La Comarcal?

Estàs interessat o interessada en la matrícula? Pots contactar amb nosaltres

1) Decret d’admissió 40/2016 Infantil, Primària i Secundària: http://www.dogv.gva.es/datos/2016/04/18/pdf/2016_2552.pdf

DECRET 35/2020, de modificació del Decret 40/2016, pel qual es regula l’admissió en els centres: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2728.pdf

2) Ordre 7/2016 de regulació del procediment d’admissió en Infantil, Primària i Secundària: http://www.dogv.gva.es/datos/2016/04/21/pdf/2016_2652.pdf

Correcció d’errades de l’Ordre 7/2016 de regulació: http://www.dogv.gva.es/datos/2016/06/02/pdf/2016_3982.pdf

ORDRE 5/2020 de modificació de l’Ordre 7/2016 per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2784.pdf

3) Criteris de baremació per a la matrícula del curs 2021/2022: https://portal.edu.gva.es/telematricula/info-baremacio/

ADVERTÈNCIA: “Actualitzat a data 21/12/2021. La normativa s’actualitzarà tal com Conselleria la vaja modificant i publicant”.