“Una escola ha de ser un lloc per a tots els xiquets, no basada en la idea que tots són iguals, sinó que tots són diferents.”
(Loris Malaguzzi)

 

A la Nostra Escola Comarcal treballadors/es i famílies cooperem per oferir un Projecte Educatiu de Qualitat mitjançant l’adequació als canvis socials, educatius i tecnològics, per tal d’aconseguir una formació plurilingüe, integral i humana del nostre alumnat.

Els mestres i resta de treballadors/es de l’Escola participen permanentment en projectes formatius de renovació pedagògica.

Les famílies participen activament en la millora educativa de l’Escola amb les col·laboracions de l’Aula i del centre.

Som una Escola arrelada al nostre entorn que treballem per ser capdavanters en l’aprenentatge d’idiomes, l’ús de les noves tecnologies, compromesa amb la millora contínua, respectuosa amb el medi ambient, i un referent social en temes com l’Educació en valors, l’atenció a la diversitat i el tractament individualitzat d’alumnes i famílies.

La Nostra Escola Comarcal és un centre d’ensenyament en valencià concertat, que ofereix l’educació des dels 3 fins als 16 anys. Com a cooperativa mixta (pares-mares i treballadors/es) basteix la seua actuació des de la participació.
La Missió de l’Escola Comarcal és compartir amb el nostre alumnat i les seues famílies una formació intel·lectual i humana altament competent per a la seua continuïtat formativa, per a la vida i la felicitat.
El nostre Projecte Educatiu pretén desenvolupar les capacitats intel·lectuals i humanes del nostre alumnat, crear hàbits de treball, potenciar la seua sensibilitat i expressió literària i artística, ampliar la seua formació mitjançant el joc i l’esport, afavorir l’esperit crític, creatiu i la presa de decisions col·lectives, fomentar la coeducació activa i establir un marc de convivència respectuós amb els principis de no-violència i l’ecologia.

El nostre centre té una història de més de 50 anys d’aprenentatges compartits i es caracteritza pels següents valors:

  • Organització cooperativa, democràtica, participativa.
  • Innovadora a nivell pedagògic i tecnològic. La renovació pedagògica ha estat sempre la guia de formació del personal docent i dels/les treballadors/es al servei de l’Escola.
  • L’ús del valencià com a llengua vehicular i d’ensenyament.
  • Entorn saludable i acollidor.
  • Potenciadora de l’ensenyament plurilingüe i del respecte al medi ambient.
  • Integradora de la diversitat cultural i social.
  • Laica i valencianista.