El pati està dividit en tres zones ben diferenciades, una per als xiquets/es d’Educació Infantil, una altra per als de Primària i una tercera per als alumnes d’Educació Secundària Obligatòria.

 • Aula de psicomotricitat
 • Laboratori de Ciències
 • Gimnàs cobert de 200 m2
 • Vestuaris
 • Casellers individuals amb clau per als alumnes d’ESO
 • Biblioteca d’aula
 • Aula de Tecnologia i Plàstica
 • Aula d’idiomes
 • Aula d’audiovisuals
 • Aula de Música
 • Aula suport específic
 • Hort Escolar

 

Així mateix, les aules gaudeixen de llum natural i l’amplitud suficient per a moure’s i treballar a gust, en permanent contacte amb la natura.

Disposem de:

· Laboratori de Ciències.
Al Laboratori de ciències els joves d’ESO, individualment o col·lectivament, observen, experimenten, investiguen i posen en comú els resultats de la seua recerca.

· Gimnàs cobert de 200 m2.

El Gimnàs és molt més que un espai per al desenvolupament físic, ací ens eduquem en la participació, la col·laboració, el joc, l’expressió corporal i el teatre.

· Biblioteca d’aula.

La Biblioteca ens apropa als autors més representatius i, alhora, ens permet consultar i ampliar coneixements

· Aula de Tecnologia i Plàstica.

L’Aula de Tecnologia és, fonamentalment, un àmbit de creació en el qual cada alumne/a planifica i porta a terme els seus projectes – edificacions, màquines, jocs- utilizant tot tipus d’eines i materials.

· Aula de Música.

A l’Aula de Música el treball, sempre col·lectiu, es va concretant en interpretacions instrumentals i corals que, en moltes ocasions, oferim a la resta del centre i als pares i mares.

 

COORDENADES GPS

39º 23’ 48’’ N
0º 28’ 57’’ W