La Comarcal plànol

Abans d’encetar el curs s’informa als socis i a les sòcies de l’organització del servei d’Entrades i Eixides.

Les presents normes pretenen regular i millorar el servei d’entrades i eixides.

Estimades famílies, com ja sabeu, per a l’alumnat que no utilitze el servei de transport, tenim habilitat en el camp de garrofers una zona d’aparcament i dues portes: una per a l’etapa infantil i l’altra per a Primària i Secundaria.

ENTRADA

L’horari serà des de les 08.45 h fins a 09.00 h (abans d’aquesta hora no es podrà accedir al centre);

 • Alumnes d’Educació Infantil: les famílies (un únic acompanyant) entraran per la porta d’Infantil que hi ha des del camp de garrofers (veure plànol pàgina següent) i deixaran els/les seus/es fills/es a la porta de l’aula 3 any de LES FORMIGUES i de les aules de 4 i 5 anys de les ABELLES i ELS PUPUTS.
 • Alumnes d’Educació Primària i Secundària accediran per la porta que hi ha des del camp de garrofers (veure plànol pàgina següent). L’alumnat de Primària acudirà al menjador de Primària i l’alumnat de Secundària acudirà al Hall de l’edifici d’ESO.

ALUMNES QUE ARRIBEN AL CENTRE EN ALTRE HORARI.

Si alguna família per qualsevol circumstància arriba al centre més tard, ha d’estacionar al Camp de Garrofers i l’alumne/a ha d’accedir al centre per la porta principal i esperar a que una persona de secretaria enregistre l’entrada i, si l’alumne/a és d’Infantil, l’acompanye a la seua classe.

EIXIDA

 

SETEMBRE I JUNY OCTUBRE A MAIG
dilluns a divendres de 14.40 h fins a les 14.55 h De dilluns a dijous de 16.40 h fins a les 16.55 h i divendres de 14.40 h fins a les 14.55 h
 • Alumnes d’Educació Infantil: les famílies (un únic acompanyant) entraran per la porta d’Infantil que hi ha des del camp de garrofers (veure plànol pàgina següent) i recolliran els/les seus/es fills/es a la porta de l’aula corresponent.
 • Alumnes d’Educació Primària i Secundària recolliran els/les seus/es fills/es a la porta que hi ha des del camp de garrofers (veure plànol pàgina següent).

EN CAS DE PLUJA

 • Alumnes d’Educació Infantil: es realitzarà el mateix
 • Alumnes d’Educació Primària i Secundària accediran per la mateixa porta d’accés però l’enregistrament es realitzarà a la porta d’eixida al pati entre l’aula de 6é i el menjador de Primària.

RECORDATORI

Per tal d’acomplir les mesures de seguretat i evitar aglomeracions necessitem que:

 • Acompliu els horaris d’entrada i eixida establerts pel
 • Estacioneu al lloc habilitat: Camp de
 • Col·laboreu per tal de no generar aglomeracions a les
 • Respecteu la senyalització dels
 • Circuleu amb molta precaució tant en el camí d’accés com per realitzar maniobres dins de l’aparcament.
 • Cap família pot romandre al centre després d’haver recollit al/la seu fill/a.
 • A partir de les 9.00h, si és el cas, cal deixar sempre pas als autobusos que accedeixen al camí de l’escola.