Assemblea General AKOE Educació

El dijous 21 de Febrer a les oficines centrals del Grup Sorolla es va celebrar l’Assemblea General de la Cooperativa de 2n Grau AKOE Educació. Els socis i les sòcies aprovàrem per unanimitat els comptes i el pressupost de funcionament del curs. A més a més les diferents comissions de treball (Akoe Pedagògica, Tecnològica, Administrativa,…