CONTA´M UN CONTE

D’acord amb Bassedas, Huguet i Solé, entenem que des d’una perspectiva de col·laboració mútua que passa per la confiança i el coneixement, és possible assegurar que aquests dos contextos de desenvolupament tan importants en els primers anys de vida, faciliten el creixement harmònic dels infants. L’experiència anomenada “Conta’m un conte”, consisteix en vindre a l’escola…