El Consell Escolar Informa:

El passat dilluns 25 de gener es va reunir el Consell Escolar del centre per analitzar i aprovar l’informe del primer trimestre. Cada coordinador/a d’etapa va fer una presentació dels aspectes més rellevants de l’etapa i un anàlisi de les valoracions dels grups- classe. La comissió de Coordinació pedagògica informà del treball que està realitzant…